สินค้า

เพื่อความทนทานของอุปกรณ์และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เราเน้นใช้วัตถุดิบเกรดA คุณภาพสูง เช่น สแตนเลสแท้ เกรด 304 รับประกันปลอดสนิม และเหล็หความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พ่นสีฝุ่น และอบด้วยความร้อน 200 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีมีความทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่หลุดร่อน และสวยงาม

Product

For durability of the device and security awareness is the key , we focus on high quality materials such as real stainless steel grade304 [guaranteed free of rust] , steel thickness not less than 2.3mm. , spray paint , dust and heat in oven for 200 degrees Celsius for the colors are resistant to the weather , disintegration and beauty.

Stainless Exercise Machine

Please Select product categories
คลิกเพื่อเลือกประเภท
Stainless Exercise Machine 1 station
Stainless Exercise Machine 2 station Stainless Exercise Machine 3 station

Steel Exercise Machine

Please Select product categories
คลิกเพื่อเลือกประเภท
Steel Exercise Machine 1 station
Steel Exercise Machine 2 station
Steel Exercise Machine 3 station

Stainless Sign Location

Please Select product categories
คลิกเพื่อเลือกประเภท
Stainless Sign Location